ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
google ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
google ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus
Mapa Reus ienode
(placeholder)

Negociació bancària

(placeholder)

ASSESSORIA FINANCERA

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

La planificació financera ens dona el camí per a l'èxit de qualsevol projecte.

Reestructuració del deute bancari

ASSESSORIA FINANCERA


Previsions de tresoreria

Anàlisi de balanços

Planificació d'inversions

Negociacions bancàries

Estudi de viabilitat

Apalancament financer

Refinanciacions

Assegurances

SERVEIS

(placeholder)

Establim el punt d'equilibri sobre l'apalancament.

Adaptem les teves necessitats amb la financiació bancària

Optimitzem les teves disposicions de tresoreria per a evitar excessos de financiació

Negociem per tu amb els bancs per aconsseguir les millors condicions adaptades a les teves necessitats.

Refinançament de prèstecs.

Anàlisi del nivell de liquidesa, solvència i estructura d'endeutament.

Elaborem informes per assolir la millor financiació bancària.

Dificultats financeres

Gestionem el teu projecte per la cerca de recursos financers.

Elaborem un pla financer

Puntes de financiació i de tresoreria


Assegurances

Responsabilitat civil

Lllar

Multirisc de comerç i PIME

Vehicles

Consultoria financera