ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
google ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
google ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus
Mapa reus ienode
(placeholder)

Relacions Exteriors

(placeholder)

ASSESSORIA INTERNACIONAL

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

La globalització ens ajuda a l'hora d'oferir un servei internacional.

ASSESSORIA INTERNACIONAL


Aduanes

Creació de filials

Sucursals

Oficines de representació

Estudi de viabilitat

Estructura societària

Inversions

Convenis internacionals

Contracte de fidúcia

SERVEIS

(placeholder)

Importació i exportació

Creació de filials

Implementació de Sucursals

Adopció d'oficines de representació

Inversions amb fidúcia

Establiment a l'estranger

Estudis de mercat

Ajudes a la internacionalització

Assessorament TI

Cerca de parthners

Consultoria internacional